Wie zijn wij?

De Stuif-Stuif wordt georganiseerd door een werkgroep, welke volledig uit vrijwilligers bestaat. De werkgroep legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur van Stichting DOCK locatie Haarlem. Het doel van de werkgroep is jaarlijks de Stuif-Stuif te organiseren en er zorg voor dragen dat dit evenement nog jaren blijft bestaan.

De werkgroepindeling voor aankomend jaar wordt binnenkort bepaald.