Ontmoet de werkgroep

De Stuif-Stuif wordt georganiseerd door de werkgroep, die volledig uit vrijwilligers bestaat. De werkgroep legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur van Stichting DOCK Haarlem. Het doel van de werkgroep is jaarlijks de Stuif-Stuif te organiseren en er zorg voor dragen dat dit evenement nog jaren blijft bestaan.
Ontmoet onze huidige werkgroep:

Daniëlle (Algemeen)

Het terugkerende gezicht van de werkgroep. Daniëlle is in 1990 in de Beijneshal begonnen bij de kaarsenmakerij en is in 2000 en 2001 ook lid geweest van de werkgroep voor Sport en Spel.
Na een periode weg te zijn geweest is ze gelukkig sinds 2017 weer terug bij de Stuif en sinds 2019 in de werkgroep om ons te ondersteunen met haar vele kennis en ervaring

Renske (Creatief)


Onze nieuwste aanwinst in de werkgroep. Ze is al geruime tijd een van de medewerkers en helpt met veel liefde en creativiteit de Stuif-Stuif naar een hoger niveau.

Nina (Sport en spel)


Het jongste lid van de werkgroep maar zeker niet de minste.
Nina is in 2014 ook begonnen bij de kaarsenmakerij, in de Ringvaart. De jaren daarna is ze overal en nergens bij creatief te vinden. Sinds 2018 heeft ze de touwtjes van creatief in handen. Hiermee wordt zij natuurlijk ondersteund door andere werkgroepleden.

Laura (KinderKookcafé)


Onze favoriete keukenprinses is natuurlijk Laura. Sinds 2002 in Olympia is zij al vrijwilliger op de Stuif-Stuif in de creatiefcirkel. Vanaf 2016 is zij de chef van het KinderKookcafé, waar zij ons elk jaar weer verwent met het lekkerste eten.
Ook de bakkerij staat onder haar leiding.

Daniël (Theater)


In 2020 is hij er officieel bijgekomen, maar Daniël is al een oudgediende van de Stuif-Stuif. Als kind liep hij hier al rond en sinds 2007 zelf medewerker.
Opgegroeid in de Stof = Tof hoek, waar hij later vijf jaar heeft gestaan als vrijwilliger, is sinds 2013 al lid van het Theaterteam als technisch specialist.

Edwin (Op-/Afbouw, Financieel en Techniek)

De oudgediende van de werkgroep. Hij is begonnen in 2000 in Olympia als vrijwilliger bij Sport en Spel en later had hij de computers onder zijn hoede. In 2007 is hij in de werkgroep begonnen als Sport en Spel coördinator.
Edwin is echt het manusje van alles en heeft heel veel verschillende werkzaamheden. Tegenwoordig heeft hij de op en afbouw onder zijn leiding en houdt de financiën in gaten. Ook de technische zaken worden door hem opgepakt.

Britha (Secretariaat en PR)

De meest consistente factor is onze Britha. Tevens is zij een oudgediende van de Stuif, zo liep zij als kind zelf ook al rond op de Stuif-Stuif en is ze doorgegroeid als vrijwilliger. Sinds 2009 is zij vrijwilliger geworden, in Olympia, als theaterteamlid. In 2017 werd zij ook werkgroeplid voor het theater en in 2019 stapte zij over naar het secretariaat. Zij is nog altijd te vinden in het theater.