Klachten

Voordat u uw klacht indient wijzen wij u nadrukkelijk op ons klachtenprotocol.

Hier kunt u uw klacht indienen. Dit formulier wordt direct naar klachten@stichtingstuifstuif.nl gestuurd.