Nieuwe werkgroep

De voorbereidingen op de 54ste Stuif-Stuif zijn in volle gang, het programma is bijna rond, het vloerplan is klaar en de PR-campagne is gestart.

stuifstuif-werkgroep-2015

Op de foto de werkgroep zoals voorgesteld tijdens de bijeenkomst in februari. Van links naar rechts: Edwin, Lieke, Rob, Dion, Juriaan. Niet op de foto maar ook actief: Nance (Penningmeester), Louise (Secretaris) en Henk (op- en afbouw)